Ergotherapie Westfriesland

Doe de activiteiten die u wil en wordt weer zelfstandig

De taken doen die je wil doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ergotherapie is er op gericht om u te helpen de taken uit te kunnen voeren die belangrijk voor u zijn. Onze therapeuten geven u adviezen op maat. Deze zijn gericht op het weer kunnen uitvoeren van taken, uw energie beter over de dag te verdelen of bijvoorbeeld bij het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Mocht het nodig zijn een hulpmiddel aan te vragen of aan te schaffen. Wij kennen de weg.

Bekijk de veel gestelde vragen

 of neem vrijblijvend contact op

Wanneer u denkt dat ergotherapie iets voor u kan betekenen, kunt u uw huisarts of specialist raadplegen en om een verwijzing vragen.

Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie tevens direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zónder een verwijsbrief van een arts bij de ergotherapeut terecht kunt. Na aanmelding beoordeelt de ergotherapeut of uw hulpvraag bij de ergotherapie thuis hoort en of we direct kunnen starten met de behandeling zonder tussenkomst van de arts.

Als enige grote verzekeraar weigert CZ de Directe Toegang voor ergotherapie toe te staan. Wanneer u bij CZ verzekerd bent, blijft daarom een verwijsbrief van de (huis)arts noodzakelijk.

Ergotherapie maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie per jaar. In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering meer uren vergoed krijgen. Er zijn ook aanvullende verzekeringen die – op de polis van de cliënt – extra uren vergoeden voor het ondersteunen van mantelzorgers.

Onze praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar.

Wij hebben voor 2021 een contract met de volgende verzekeringen:

 •  VGZ
  • Univé
  • IZA
 • Achmea
  • Centraal Beheer
  • Zilveren Kruis
  • Interpolis
  • FBTO
  • Avéro Achmea
  • Inshared
  • Syntrus
  • De Friesland
  • Hagelunie
 • Menzis
 • Anderzorg
 • ASR
  • Ditzo
  • De Amersfoortse
 • DSW
  • inTwente Zorgverzekeraar
  • Stad Holland Zorgverzekeraar

Met een aantal zorgverzekeringen hebben wij voor 2021 geen contract afgesloten. Indien we met uw zorgverzekering geen contract hebben afgesloten sturen wij u een factuur. Wanneer u een natura zorgverzekering heeft afgesloten krijgt u afhankelijk van de zorgverzekering en de polis die u heeft afgesloten 65 tot 90% van onze factuur vergoed. Wanneer u heeft gekozen voor een restitutiepolis of een vrije zorgkeuzepolis krijgt u 100% vergoed van het tarief dat uw zorgverzekering vergoed. Dit kunt u bij uw zorgverzekering navragen. Wij hanteren de volgende tarieven voor niet gecontracteerde zorg:

– €17,50 per kwartier behandelen (normaal gesproken duurt een behandeling 60 minuten, dit kan indien nodig variëren tussen 30 -90 minuten)

– €27,50 aan huis toeslag

Wij hebben voor 2021 Geen contract met:

 • CZ
 • Caresq
 • Zorg en Zekerheid
 • Eno
 • ONVZ

Voor 2021 is geen contract afgesloten met CZ, maar zijn er wel afspraken gemaakt met CZ om direct te declareren. Bent u verzekerd bij CZ of een dochteronderneming dan sturen wij de factuur met de door CZ gestelde tarieven rechtstreeks naar CZ. Zij verrekenen een eventuele eigen bijdrage zoals boven genoemd.

Ergotherapie kan ook worden ingekocht door bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om dienstverlening op het gebied van arbeid en re-integratie. Meer informatie over onze mogelijkheden op dat terrein? Neem contact met ons op.

Ergotherapie wordt gegeven via beeldbellen, binnen de praktijk of indien nodig aan huis.

Voor beeldbellen maken wij gebruik van een veilige beeldbelomgeving die specifiek voor zorgverleners is ontworpen.

Afspraken binnen de praktijk kunnen plaatsvinden in de praktijkruimte op de Rigtershof 1 in Grootebroek bij Fysioteam Stedebroec. Bij beide praktijkruimtes is ruime parkeergelegenheid voor de auto. U wordt verzocht 5 minuten voor aanvang van de afspraak plaats te nemen in de praktijkruimte met gebruik van mondkapje. Neemt u bij een eerste afspraak altijd een ID, rijbewijs of paspoort mee ter identificatie.

Soms is behandeling aan huis noodzakelijk. In uw eigen omgeving zijn wij beter in staat de handelingsproblemen in kaart te brengen dan in de praktijkruimte. Daarom bezoeken onze ergotherapeuten mensen meestal thuis voor observaties. Ook is er mogelijkheid tot ergotherapiebehandeling op het werk.

Wij proberen onze dagen zo te vullen dat onze agenda optimaal benut kan worden. Het kan voorkomen dat de ergotherapeut iets eerder of later dan afgesproken bij u aan huis staat. Houdt u bij een huisbezoek rekening dat de ergotherapeut van de ene persoon naar de andere rijdt. De met u afgesproken tijd is een indicatie en kan met een kwartier voor en na de afgesproken tijd afwijken.

Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te regelen. Afzeggen kan telefonisch, op de voicemail of per mail (info@ergotherapiewestfriesland.nl of als Lily u behandeld lily@ergotherapiewestfriesland.nl). Een te laat afgezegde of niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht.

Bij een niet of te laat afgemelde afspraak wordt de rekening bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Wanneer u niet of te laat afmeld wordt er €17,- per gepland kwartier in rekening gebracht. Een reguliere afspraak is een uur, tenzij er met u een langere of kortere tijd is afgesproken. Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht. Deze bedraagt € 27,50 en is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken.

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, verzekering etc. kunt u contact opnemen met de praktijk per telefoon (06-34196649), per mail naar info@ergotherapiewestfriesland.nl of door gebruik te maken van ons contactformulier.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij informeren u graag over wat u kunt doen met uw vragen, opmerkingen, klachten óf complimenten.

Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut of de praktijkhouder. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Uw kritiek is van groot belang om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren waar het nodig is. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment?

Ook die horen we graag! U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via contactformulier op de website.

Vraag het aan de Experts

of neem direct contact met ons op

Ik ben Lily Leeman, sinds oktober 2018 werk ik voor Ergotherapie Westfriesland. Als persoon en ergotherapeut ben ik praktisch ingesteld. Ik wil iemand graag ondersteunen in zijn of haar proces en kan daarbij genieten van de kleine stappen die mensen zetten in hun weg naar herstel.

Als ergotherapeut ben ik ondernemend ingesteld en vind ik het belangrijk om transparant te communiceren naar cliënten, hun netwerk en de andere betrokken hulpverleners.

Veel ervaring heb ik opgedaan in het begeleiden van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Ik vind het belangrijk om cliënten in hun kracht te zetten en zelf een ondersteunende rol te hebben in het proces.

Ook ik ben geijkt in het afnemen van de AMPS. Dit is een heel mooi instrument om het niveau van functioneren in kaart te brengen en geeft verwijzer, behandelaar en verzorging een beeld van de zelfstandigheid en veiligheid van onze cliënten.

Heeft u moeite met dagelijkse taken? We ondersteunen u graag!

Vul ons formulier in en we zullen spoedig contact met u op nemen. De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag.

  Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens in het kader van de privacywetgeving