Ergotherapie Westfriesland

Doe de activiteiten die u wil en wordt weer zelfstandig

De taken doen die je wil doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ergotherapie helpt u om weer die taken te kunnen uitvoeren die belangrijk voor u zijn. Onze therapeuten geven u adviezen op maat. Deze zijn gericht op het weer kunnen uitvoeren van taken, uw energie beter over de dag te verdelen of bijvoorbeeld bij het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Mocht het nodig zijn een hulpmiddel aan te vragen of aan te schaffen. Wij kennen de weg.

Vraag het aan de Expert

Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op.

Wanneer u denkt dat ergotherapie iets voor u kan betekenen, kunt u uw huisarts of specialist raadplegen en om een verwijzing vragen.

Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie tevens direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zónder een verwijsbrief van een arts bij de ergotherapeut terecht kunt. Na aanmelding beoordeelt de ergotherapeut of uw hulpvraag bij de ergotherapie thuis hoort en we direct kunnen starten met de behandeling zonder tussenkomst van de arts.

Als enige grote verzekeraar weigert CZ de Directe Toegang voor ergotherapie toe te staan. Wanneer u bij CZ verzekerd bent, blijft daarom een verwijsbrief van de (huis)arts noodzakelijk.

Ergotherapie maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering méér uren vergoed krijgen. Er zijn ook aanvullende verzekeringen die – op de polis van de cliënt – extra uren vergoeden voor het ondersteunen van mantelzorgers.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar.

Ergotherapie kan ook worden ingekocht door bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om diensteverlening op het gebied van arbeid en re-integratie. Meer informatie over onze mogelijkheden op dat terrein? Neem contact met ons op of kijk op www.arbeidsdiensten-vanbakel.nl.

Veel cliënten vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving ergotherapie te krijgen. Ergotherapie op de plek waar men het probleem ervaart is tévens het meest (kosten)efficiënt. Daarom bezoeken onze ergotherapeuten de mensen meestal thuis. Ook verzorgen de ergotherapeuten regelmatig behandelingen op het werk. Soms kan het handig zijn dat de cliënt naar een van onze praktijkruimtes komt.

Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te regelen. Een te laat afgezegde of niet nagekomen afspraak wordt gedeeltelijk in rekening gebracht.

Afzegging voor een afspraak op de maandag dienst vrijdag plaats te vinden. Bij een niet of te laat afgemelde afspraak wordt 75% van het uurtarief bij u zelf in rekening gebracht (= €48,27). Dit geldt ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech etc.). Bezoekt de ergotherapeut u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht. Deze bedraagt € 27,05 en is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken. De tarieven zijn conform de door uw ziektekostenverzekeraar bepaalde tarieven.

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, verzekering etc. kunt u contact opnemen met de praktijk per telefoon (040 251 76 46) of door gebruik te maken van onderstaande formulieren:

Contact

Of bel 06 34 19 66 49

Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij informeren u graag over wat u kunt doen met uw vragen, opmerkingen, klachten óf complimenten.

Heeft u een klacht over uw ergotherapeut?

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut of de praktijkmanager. Dan kunt u samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Uw kritiek is van groot belang om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren waar het nodig is. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment?

Ook die horen we graag! U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via contactformulier op de website.