Ik ben Anneke Vogelenzang en praktijkhouder van Ergotherapie Westfriesland. In 2010 heb ik de praktijk opgericht om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van activiteiten die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast zien wij dat mantelzorgers steeds belangrijker zijn geworden, maar ook zwaarder belast. Mede door het langer thuis blijven wonen van partners/ouders. Ook mantelzorgers kunnen op adviezen en begeleiding rekenen wanneer zij dit nodig hebben.

Binnen de praktijk zie ik ook veel mensen met vermoeidheidsklachten. Ik zie het als een uitdaging mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Als ergotherapeut ben ik gespecialiseerd in het in kaart brengen van het niveau van functioneren door middel van het afnemen van een AMPS (Assessment of Motor and Process Skilss).  Binnen de beroepsvereniging ben ik aangesteld als expert AMPS, ACQ-OP en OTIPM.

Ik ben Lily Leeman, sinds oktober 2018 werk ik voor Ergotherapie Westfriesland. Als persoon en ergotherapeut ben ik praktisch ingesteld. Ik wil iemand graag ondersteunen in zijn of haar proces en kan daarbij genieten van de kleine stappen die mensen zetten in hun weg naar herstel.

Als ergotherapeut ben ik ondernemend ingesteld en vind ik het belangrijk om transparant te communiceren naar cliënten, hun netwerk en de andere betrokken hulpverleners.

Veel ervaring heb ik opgedaan in het begeleiden van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Ik vind het belangrijk om cliënten in hun kracht te zetten en zelf een ondersteunende rol te hebben in het proces.

Ook ik ben geijkt in het afnemen van de AMPS. Dit is een heel mooi instrument om het niveau van functioneren in kaart te brengen en geeft verwijzer, behandelaar en verzorging een beeld van de zelfstandigheid en veiligheid van onze cliënten.

Vrijblijvend

contact op nemen?

Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens in het kader van de privacywetgeving